Barion Pixel
Keresés

Általános SZerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az Galambos Eszter (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.magdalenatemplom.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatásokra, tanfolyamokra, workshopra, kirándulásokra, online es személyre szabott programokra (továbbiakban: „Program) történő jelentkezésre, részvételre valamint a Honlapon elérhető és letölthető hanganyagokra, vezetett meditációkra, illóolajokra (a továbbiakban: „Termékek”) megrendelésére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Honlaphasználatára, tartalmazza a Honlapot megtekintő valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Honlapra való látogatással, a Programra történő jelentkezéssel, Termékek megrendelésével és azok megvásárlásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Terméket nem rendelhet, Programra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

2. Szolgáltatások és Termékek köre:

A Weboldalon keresztül az alábbi Szolgáltatások igénybevételére és Termékek megrendelésére biztosít lehetőséget a Szolgáltató: 

A honlapon meghirdetett, igénybe vehető Szolgáltatások köre:
  • Meditáció:
az adott időszakban meghirdetett módon és témában kerül megtartásra, melynek részvételi feltételei, tematikája a honlapon, illetve a Szolgáltató közösségi oldalán kerül meghirdetésre
  • Workshop, Tanfolyam:
adott témában és időpontban a honlapon és közösségi oldalon meghirdetettek szerint 
  • Masszázsok, testkezelések, egyéni kezelések:
egyéni személyre szabott módon, előzetes egyeztetés alapján 
  • Kirándulás:
a honlapon, közösségi oldalon közzétett időpontban, részvételi feltételekkel és helyszíneken kerül megtartásra
  • Online letölthető meditációk, hanganyagok:
adott témát érintő, letölthető hanganyagok, melynek igénybevételének és letöltésének feltételei az adott hanganyagnál kerülnek közzétételre 
A honlapon elérhető és megrendelhető Termékek köre:

Misztériumolajok:

 

adott témát érintő, illóolajkeverékek, melyek részletes leírása az adott termék mellett érhető el  
Személyre szabott, egyedi elképzelés alapján készített termékekillóolajok egyedi igények szerint, előzetes egyeztetés alapján rendelhetőek meg
Online letölthető meditációk, hanganyagok:adott témát érintő, letölthető hanganyagok, melynek igénybevételének és letöltésének feltételei az adott hanganyagnál kerülnek közzétételre 

Az online elérhető tartalmak az adott Programban részletezett időtartamban, feltételekkel, részvételi díjjal és módon érhetőek el. Az online Programok tartalmához való hozzáférést a Szolgáltató a Honlapon keresztül biztosítja, melyet a Felhasználó az adott Program leírásában szereplő módon, hozzáférés szerint ér el.  

A Felhasználó a Honlapon keresztül a fenti Termékeket meg tudja tekinteni és azokat kifejezett igénye esetén megrendelni és megvásárolni. A Termékek pontos köre, eladási ára, a Termékek összetétele és azok részletes leírása az adott Termék mellett kerül feltüntetésre. 

3. A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Art-Est Professional KFT

A szolgáltató székhelye: 1148 Budapest Bánki Donát utca 51.

A szolgáltató postacíme: 1148 Budapest Bánki Donát utca 51.

A szolgáltató cégjegyzék száma: 01-09-179225

A szolgáltató adószáma: 24729093-1-42

A szolgáltató bankszámlaszáma: 10101494-37384300-01003006

IBAN: HU23101014943738430001003006

E-mail: hello@magdalenatemplom.hu 

Telefonszám: +36 70 34 26 347

Szolgáltató által üzemeltetett Honlapok címe: www.magdalenatemplom.hu 

Képviselő neve: Galambos Eszter

Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma: 

4. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: EVOLUTIONET Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Weboldal: www.szerverzum.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

Telefonszám: +36 30 503 1929

5. Termék vásárlása, Programon való részvétel:

Jelen ÁSZF a Termékek megvásárlásával, illetve a Programra történő jelentkezéssel, részvétellel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

5.1. Mind a Termékek megvásárlása, mind a Programban való részvétel a Honlapon keresztül jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, megrendelés elküldésével lehetséges. A Felek között a Termék megvásárlására irányuló szerződés, valamint a Programon való részvételi lehetőség azok megrendelésével és a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A Termék megrendelésére vonatkozó szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

5.2. A Programban való részvételi lehetőség és annak visszaigazolása nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. 

5.3. A megrendelés/jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

6. Termék megrendelésének és vásárlásának menete:

6.1. A Felhasználó a Honlapon a megrendelheti megrendelőlap kitöltésével az adott Termékeket/ online is elérhető Programot. A kiválasztott Termékekre/Programra kattintva jelennek meg a Termékre vonatkozó részletes információk: a Termék megnevezése, összetétele, eladási ára, illetve a Termékre vonatkozó egyéb specifikációk.

6.2. Az adott Termék megrendelése a Termék kiválasztását követően a megrendelőlap kitöltésével, annak elküldésével történik. A megrendelésről visszaigazolás érkezik a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Termék/Program vételárának/részvételi díjának kiegyenlítése a megrendelés visszaigazolását követően, a Szolgáltató által küldött díjbekérőn szereplő vételár/ hozzáférési/részvételi díj banki átutalással történő kiegyenlítésével történik.

6.3. A számla kiállításához és a megrendelés véglegesítéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: vezetéknév, keresztnév; e-mail cím, értesítési telefonszám; szállítási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám), számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.

6.4. A megrendelés elküldésének és a számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezésének elfogadása. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7. Termék átvétele:

Ha a Termék átvétele nem személyesen történik, a Termék kiszállítással kerül kézbesítésre. A kézbesítés díja szállítási költségként kerül meghatározásra. A kiszállítás költség nem része a Termék vételárának, annak összege a Termék eladási árától elkülönülten, de azzal együtt kerül kifizetésre.

8. Programokra való jelentkezés esetén:

8.1. Programra való jelentkezés esetén, jelen ÁSZF elfogadása írásbeli megállapodásnak minősül.

8.2. A Lélekhangoló program esetén:

A képzés célja:

Az elsajátítható ismeretek: (link is lehet a sales oldaladra!)

A képzés helye: online, illetve a személyes konzultáció lehetőségnél egyedi megegyezés szerint

A képzés időtartama, ütemezése: 

Részvételi díj: 

Szerződésszegés következményei: szerződésszegésnek minősül, ha a jelentkező a Programra való jelentkezést követően egyszer sem lép be a Program oldalára, és így ezáltal nem vesz részt a Programon. Ez esetben a részvételi díj nem jár vissza. 

9. Program hozzáférési joga: 

9.1. A Szolgáltató az egyes Programokhoz való hozzáférés jogát, tartalmát az egyes Programoknál külön-külön tünteti fel. A Programon való részvételt illetve az adott Program tartalmának elérhetőségét a Szolgáltató a részvételi díj kifizetését követően tudja biztosítani.

9.2. A Szolgáltató a Program átadását a Program tartalmának való hozzáférésével biztosítja. A Felhasználó az általa kiválasztott Programot a Honlapon keresztül a Programra vonatkozóan biztosított időtartamban érheti el. 

10. Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

10.1. Az elállási jog:

A Fogyasztó jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül a szerződéstől elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. Az elállási jogát a Fogyasztó a Termék megrendelésére vonatkozó visszaigazolás és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek visszajárnak a Felhasználó számára. Ha a Felhasználó az elállási jogával kíván élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles e-mailen az hello@magdalenatemplom.hu vagy postai úton a Budapest, 1148 Bánki Donát utca 51. címre eljuttatni.

10.2 Hibás teljesítés esetén a Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó, mint jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, hogy az első hat hónapban a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

11. Szellemi tulajdonnal, szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések:

11.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

11.2. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

11.3. A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

12. Szolgáltatásokkal kapcsolatos egészségügyi tájékoztató:

12.1. A Szolgáltató saját tapasztalataira alapított, spirituális fejlődést támogató, a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítését célzó Szolgáltatásokat nyújt, Programokat kínál. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tudományosan nem igazolt módszereken alapulnak, nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak, (gyógy)kezelésnek, nem sorolható az orvosi gyakorlat, az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy a nemkonvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe, ezért az orvosi konzultációt, diagnózist és kezelést nem helyettesíti. 

12.2. A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi ellátást , sem egészségügyi szolgáltatást , nem fejt ki semmilyen, az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet, sem egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás vagy a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevétele a személyes állapotban okvetlenül változást nem eredményez. 

13. Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék Fogyasztó részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölheti a Szolgáltatóval írásban az info@magdalenatemplom.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

13.2. A Fogyasztó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

14. Online vitarendezés:

14.1. A Fogyasztó a Szolgáltatóval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

14.2. A 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14§-a alapján az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat. A békéltető testületi eljárások az alábbi békéltető Testületeknél indíthatók:

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu). Fogyasztó lakóhelye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152

 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím:bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 melléFax száma: (62) 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,

Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615 E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.,Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81,Telefon/fax: (1) 792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-513

 

Fax száma: (92) 550-525

 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz illetve a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervhez fordulhat: (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26)

 15. Záró és Vegyes Rendelkezések:

15.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle garanciát nem vállal annak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. 

15.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

15.3. A Honlapon található információk nem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és nem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotát figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Programban minden Felhasználó a saját felelősségére vesz részt, amennyiben egészségügyi problémái vannak a Felhasználónak bármely Programban való részvétele előtt kérjük, hogy orvosával konzultáljon. 

15.4. A Weboldalakon találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapra mutatnak. A Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

15.5. Szolgáltató a megrendelés, Programra való jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés, jelentkezés nem érkezett be
  • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

15.6. Jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

15.7. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. 

Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2021. december 23.

Galambos Eszter

Szolgáltató